Het belang van visuele identiteit!

Een organisatie of een onderneming die in de nabije toekomst niet het slachtoffer van de sterk gevisualiseerde samenleving wil worden, kiest er maar beter voor om met haar visuele identiteit aan de slag te gaan, zo niet verdwijnen de organisatie, de onderneming, de diensten of de producten vroeg of laat van de radar. Het klinkt dramatisch, maar het wordt zonder meer een realiteit. Het management en de medewerkers op gebied van marketing, communicatie, sales en business development, in zowel een B-to-B- als een B-to-C-omgeving en vanuit zowel een merken- of productenals een dienstenomgeving moeten zich ervan bewust zijn dat onze samenleving nog visueler zal worden! We staan aan het begin van een visuele evolutie én revolutie. Een sterke en herkenbare visuele identiteit dringt zich op, en wel om volgende redenen.

Cijfers spreken voor zich

Hoeveel ondernemingen hebben hun computers vervangen door een laptop met daarbij een smartphone of een tablet? De digitalisering en de bijbehorende (mobiele) technologische ontwikkelingen hebben het technologische landschap zonder meer herschapen. Mobiliteit heeft én zal alles veranderen en het is precies die mobiliteit die zonder meer een adaptieve visuele identiteit afdwingt. Meer nog, webontwikkelaars nemen meer en meer onze smartphone of onze tablet als vertrekpunt om een website te bouwen (zowel technisch als grafisch), veeleer dan onze laptop of een computer van een groter formaat. Tegelijkertijd glijden we geruisloos in een intergeconnecteerd verhaal, waarbij iedereen met het internet geconnecteerd wordt. In 2015 waren er naar schatting 25 miljard apparaten digitaal met elkaar verbonden. Met andere woorden, ongeveer alles en iedereen is verbonden met het internet. Het maakt onderdeel uit van onze levensstijl, onze manier van denken, onze manier van ‘zijn’. Technologie wordt dagelijks ‘gesocialiseerd’, ingebed in het dagelijkse leven van de mens. De cijfers spreken dan ook voor zich. Als we even in detail naar de volgende cijfers uit een onderzoek door wearesocial.com kijken, is het overduidelijk dat uw visuele identiteit op alle markten thuis moet zijn. In het najaar van 2015 maakte uw doelgroep (klant, consument enzovoort) deel uit van de 3.175 miljard internetgebruikers, de helft van de wereldbevolking. Sociale media werden gebruikt door 2.206 miljard actieve gebruikers, 30% van de wereldbevolking. Er waren 3.734 miljard unieke mobiele gebruikers, meer dan de helft van de wereldbevolking. Tussen augustus 2014 en augustus 2015 kreeg WhatsApp er 300 miljoen nieuwe gebruikers bij. Pinterest telde 70 miljoen actieve gebruikers en Twitter 560 miljoen actieve gebruikers. Facebook had 1 miljard actieve gebruikers overschreden (zes nieuwe profielen per seconde) en begin 2016 had Instagram samen met Google+ 400 miljoen actieve gebruikers. Het LinkedIn-netwerk tikte af op 240 miljoen actieve gebruikers.

Technologische revoluties

Het zal wellicht geen tien jaar meer duren of de implementatie van het allesomvattende, mobiele en intergeconnecteerde verhaal zal ervoor zorgen dat we in een ‘interface’ samenleving terechtkomen. Dat onafwendbare gevolg van het ‘internet of things’ zal zijn intrede doen. Ook al beseffen veel ondernemingen en organisaties de absolute meerwaarde van technologie, vaak weten ze niet hoe ze die het best kunnen implementeren. Uit divers onderzoek is meermaals gebleken dat kleine en middelgrote ondernemingen bevestigen dat hun technologische pijnpunten de laatste drie jaren zijn toegenomen, en dat termen zoals ‘business intelligence’, ‘remote managed services’ en marketingautomatisering hen bekend klinken, maar dat ze er geen duidelijk beeld van hebben. In elk communicatienetwerk of -ecosysteem zal men dergelijke termen moeten gaan visualiseren, en de producten en diensten die onder die diensten schuil gaan, in beeld brengen. Dat is des te meer zo omdat de snelheid waarmee visuele communicatie zich op onze bestaande en nieuwe interfaces zal manifesteren, zal toenemen. Iedereen zal met de elkaar snel opvolgende evoluties moeten leren omgaan, leren hoe te participeren aan én te reageren op internetsnelheid. Volgens mediawax.be is het internet momenteel gemiddeld 35 keer trager dan de snelheid van het licht, terwijl ze in theorie gelijk aan elkaar zouden kunnen zijn. Providers zoals Telenet zullen ook de komende jaren fors investeren in de uitbreiding van hun netwerk om de bandbreedte van 600 megahertz (MHz) naar 1 gigahertz (GHz) te brengen. Zo kunnen ze de beste digitale ervaring kunnen aanbieden. De mogelijkheden voor video over internet, ‘machine-to-machine’ communicatie, cloud computing en andere toekomstige innovaties worden enorm.

Een sterke visuele identiteit geeft zuurstof aan de geloofwaardigheid van een onderneming of een organisatie, versterkt de interne en de externe betrokkenheid, en geeft een enorme meerwaarde op het gebied van merkbeleving en interactie. Een beeld wordt 60.000 keer sneller ‘gelezen’ dan een tekst. Een sterke visuele identiteit geeft u dus meteen een flinke voorsprong, zeker in een context van technologische ontwikkeling.

Meer info, contacteer christoph.ruys@iconsandkings.be