Icons and Kings Liquid Content

Visual marketeer, klaar voor ‘liquid content’?

De verschillende schermen die we dagelijks gebruiken, geven visual marketeers de mogelijkheid om op een niet-lineaire manier verhalen te vertellen. We gaan niet langer iedere avond voor ons televisiescherm of onze tablet zitten. De ontwikkeling van visuele non-lineaire storytelling is bovenal een verhaal zonder opeenvolgende vertelling. Ofwel, het vormt een ontwrichte of verstoorde keten van gebeurtenissen in zin van tijd en logica, dat niet meer aan bepaalde schermen gekoppeld is, maar eigenlijk overal kan opduiken.

De originele verhaalvorm met het begin-midden-eind ontbreekt deels of volledig waardoor we het verhaal gefragmenteerd beleven. Hierdoor kan elk stukje van het verhaal op een willekeurig moment en op een willekeurige drager (of sociaal medium) beleefd worden en draagt het bij aan het verhaal dat de consument zelf samenstelt.

Liquid Content 2020

Natuurlijk is het volledige verhaal van een merk, een dienst of product nog altijd van immens belang. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Maar nu we te maken hebben met een veranderde media- en vooral beeldconsumptie, komt de nadruk meer te liggen op visuele content die levensvatbaar is en autonoom kan leven, wat ook de drager is. Of zoals Coca Cola het noemt in het sterke ‘Liquid Content 2020 Campaign’ filmpje, het gaat om content excellence die leidt tot de ontwikkeling van ‘vloeibare’ en ‘gelinkte’ content. Met andere woorden, Coca Cola zal voor zijn storytelling vooral gaan inzetten op de ontwikkeling van visuele content die men niet alleen wil delen, maar waaraan de consument ook actief aan wil meewerken.

Non-lineaire visual storytelling

Vanwege het feit dat wij als consumenten tegenwoordig zo ontzettend veel manieren hanteren voor de consumptie van visuele content, is het voor merken steeds belangrijker om visuele content te creëren die volledig op zichzelf kan staan. Ook als ze een onderdeel vormen van een groter geheel. Dat is immers het resultaat van die weinig lineaire wijze waarop wij momenteel al media gaan gebruiken. En een sterk wapen om daarmee om te gaan is non-lineaire storytelling. Een goed voorbeeld daarvan is nog altijd het Untitled Jersey City Project, een Audi-campagne. Deze campagne bestaat uit acht filmpjes met gelinkte cliffhangers, die desondanks zo gemaakt zijn dat ze ook in een non-lineaire wijze bekeken kunnen worden.

Het grote voordeel van deze non-lineaire visual storytelling is dat consumenten emotioneel meer betrokken raken bij een verhaal als zij daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Vandaar ook dat Coca Cola zo sterk inzet op het maken van dermate aantrekkelijke visuele content, dat de gebruiker daarvan het zelf wil delen. Hierdoor ontstaat er voor de consumenten namelijk een verhaal dat zij zelf schrijven. Wat dat betreft, is de grootste uitdaging voor visual marketeers misschien de visuele content strak te regiseren en tegelijkertijd durven los te laten, zelfstandig te laten evolueren tot wat het wordt met behulp van je eigen klant of consument.

Interesse hoe je ‘liquid content’ in je eigen organisatie kan implementeren? Contacteer christoph.ruys@iconsandkings.be voor een brainstorm!