Tijd voor een Visual Audit?

Is je DNA reeds vertaald in een visuele strategie? Merken de ‘screenagers’ je product wel op? Is je merk klaar voor een selfie? Al eens geproefd van mixed reality? Nee? Dan is het hoog tijd voor een Visual Audit!

Een doeltreffende visuele aanpak op creatief, strategisch en technologisch gebied wordt een basisvoorwaarde om met je consument, klant of burger te communiceren!  Onze samenleving wordt iedere dag visueler, maar ondernemingen lopen vaak nog achter de feiten aan. Statistieken rond de toename van foto’s, video’s, gifs of infographics op websites, in blogberichten of op sociale media, tonen maand na maand hoe snel de cijfers evolueren. Het is dit toenemend beeldgebruik in combinatie met nieuwe visuele technologieën die binnen tal van organisataties en ondernemingen een duidelijke nood aan een creatief, operationeel en een strategisch visualiseringskader hoog op de agenda zet.

De Visual Audit van Icons and Kings wil binnen deze krijtlijnen inspireren en oplossingen aanreiken. Zowel op technologisch, strategisch als creatief vlak. Want niet alleen het visualiseren van je DNA is van belang, maar ook de merkstrategie, de merkbeleving en de merkontwikkeling vereisen vandaag een sterke visuele aanpak.

De Visual Audit richt zich tot het management en de medewerkers op het gebied van marketing, communicatie, sales en business development, zowel in een B-to-B als B-to-C omgeving en zowel vanuit een merken, producten- als dienstenomgeving. Binnen deze Visual Audit staat dus niet alleen uw onderneming, maar ook uw productgamma, sector en marktoriëntatie centraal.

Contacteer ons voor meer informatie via christoph.ruys@iconsandkings.be!

Visuele trends. Ingrediënten voor morgen!

Waar in de lage landen relatief weinig op gefocust wordt, is het belang van visuele trends. We hebben tal van trendwatchers, hier en daar ook kleurexperten. Toch kan het belang van visuele trends als een bijzonder dominante onderstroom binnen onze visuele samenleving amper onderschat worden.

Visuele trends zijn er trouwens altijd al geweest en zullen er altijd zijn. De DNA-molecule van nieuwe visuele trends bestaat dan ook uit twee strengen, de oude en de nieuwe media, elk met hun eigen beeldmerites, maar vandaag ingekapseld in het transmediale karakter van de context (of het medium) waarin visuele trends al dan niet bewust worden ingezet.

Evolutieproces

Een visuele trend kan volgens mij dus het best vergeleken worden met een levend organisme. Een bepaalde visuele trend ontstaat uit een evolutieproces (vaak is dat het ‘no invention without imitation’-principe), dat zich als een organisme ontwikkelt in creatieve microgemeenschappen (art directors, vormgevers, fotografen …), vervolgens groeit en volwassen wordt, bloeit en zich vandaag hoofdzakelijk voortplant via online media, en ten slotte afsterft. Nieuwe trends ontstaan, oude trends verdwijnen, zij het nooit definitief. Uiteraard is dit sectorgebonden. In een mode- of lifestyleomgeving leeft er per definitie meer interesse voor visuele ontwikkelingen dan in pakweg de financiële sector. Anderzijds kan je niet ontkennen dat de financiële sector deels ten gevolge van de financiële crisis momenteel ook een andere beeldtaal hanteert en dat sommige banken vooral komaf hebben gemaakt met het louter zakelijke en afstandelijke visuele aspect dat in het DNA van grootbanken zat ingebakken. Tegelijk zijn zowel de modewereld als de bankwereld economisch gestuurde omgevingen waarin visuele trends veelal de meeste zuurstof vinden. Al moet in het geval van grootbanken toch gesteld worden dat hun visuele communciatie onderling sterk inwisselbaar is. Denken vanuit visuele trends binnen financiële marketing zou dus ongetwijfeld tot een sterker visueel profiel leiden.

Interesse in een keynote rond visuele trends? Contacteer christoph.ruys@iconsandkings.be!

Plug in op het visuele netwerk!

Smart cities, smart homes, het ‘Internet of things’… Het zijn wellicht geen nieuwe of vreemde begrippen meer. Maar wat betekent het voor ons, en meer specifiek wat betekent het in onze technologische netwerkmaatschappij op het gebied van visualisering. Hoe zal de manier waarop visuele impulsen via technologische netwerken ons leven en werk beïnvloeden? En wat betekent het voor alle organisaties en ondernemingen die hun diensten, merken en producten onder de aandacht van de burger, klant of consument willen brengen?

Vandaag is het relatief eenvoudig. We hebben smartphones, tablets, computers, beamers, spelconsoles, printers, lampen, tvschermermen… Maar wat als deze hardware aangevuld wordt en dankzij – of omwille van – het steeds evoluerende ‘internet of things’ vervangen wordt door hardware die we tot vandaag niet herkennen of gebruiken als een communicatiemiddel? Wanneer de spiegel, de ijskast of de werktafel gestuurd wordt door sensoren die niet alleen op ieder moment van de dag visuele informatie kunnen tonen, maar ook ons, als gebruiker, gaan lezen en interpreteren, zodat we zelf een onderdeel worden van de infrastructuur van ons eigen ‘visuele netwerk’.

De rol van technologie

Vandaar de titel van mijn recente boek, ‘Het visuele netwerk’ en niet bijvoorbeeld, ‘Over een nieuwe visuele cultuur’. Jan Baetens, verbonden aan de opleiding Culturele Studies van de KU Leuven, waar hij vooral onderzoek verricht naar het probleem van visuele narrativiteit, dikwijls in ‘kleine’ genres zoals de de graphic novel en de fotoroman gaf naar aanleiding van dit boek ook aan waarom. “De term ‘visuele cultuur’ (impliciet te lezen als: ‘niet-verbale’ cultuur) is problematisch. Ten eerste omdat verbale cultuur sinds de uitvinding van drukpers en alfabetisering ook ‘visueel’ (te lezen als: niet langer oraal, gesproken) is geworden; ten tweede omdat elk visueel medium in feite een cluster van zintuigen en dus mediale praktijken impliceert (we ‘zien’ niet alleen een tekst, we ‘horen’ die ook, en als we kleuren ‘zien’ ‘voelen’ we daar ook iets bij). Eerder dan de toekomst te zien in het licht van de tegenstelling verbaal/visueel, denk ik dat we moeten nadenken over de mate waarin media ‘genetwerkt’ zullen functioneren. Technologie speelt hierbij een cruciale rol en kan ons ook doen nadenken over de breedte en diepte van dit netwerk. Het gaat immers niet om de vraag of visuele cultuur al of niet in interactie komt met niet-visuele culturen (dat is voor mij een uitgemaakte zaak), maar op welke manier tekens, machines en mensen samen een ‘cultuur’ gaan vormen (en ook dit is voor mij een uitgemaakte zaak, want een ‘medium’ is een ‘culturele pratkijk’ en in die praktijk zijn dingen, mensen en machines interagerende dimensies).”

Visuele impulsen

Met andere woorden, hoe zal technologie een netwerk creëren waarbij er niet alleen meer en meer visuele impulsen onze richting uitkomen, maar waar er ook meer en meer hardware zal zijn die via visuele dimensies nog meer tot communicatie en interactie met de burger en potentiële consument zal leiden? Apparaten en voorwerpen in onze dagelijkse omgeving zullen chips en sensoren bevatten waarmee ze verbonden zijn met netwerken en het internet. Door onder meer de globalisering zal het aantal mensen die verbonden raken met het internet toenemen, en zal dus ook het aantal onderlingen netwerkverbindingen toenemen. Waar we nu dus nog vooral geconnecteerd zijn via computers, tablets en smart phones, zullen er meer en meer sensorgerichte producten ontwikkeld worden die op termijn een eigen ‘situational awareness’ zullen ontwikkelen en op basis daarvan handelen. Momenteel zijn we nog niet zover, maar dat het op ons afkomt zal in de loop van de volgende jaren duidelijk worden. Spreken we daarbij over revoluties? Misschien. In enkele gevallen. Eerder gaat het over evoluties binnen een organische visualisering van de maatschappij waar we ons als onderneming of organisatie maar best bewust van zijn. Het visuele netwerk zal ons tenslotte zowel diensten als producten aanbieden, en wie zich als organisatie of onderneming niet stevig visueel positioneert, zal het op termijn moeilijk krijgen om diensten en producten bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Meer informatie? Contacteer christoph.ruys@iconsandkings.be

Het belang van visuele identiteit!

Een organisatie of een onderneming die in de nabije toekomst niet het slachtoffer van de sterk gevisualiseerde samenleving wil worden, kiest er maar beter voor om met haar visuele identiteit aan de slag te gaan, zo niet verdwijnen de organisatie, de onderneming, de diensten of de producten vroeg of laat van de radar. Het klinkt dramatisch, maar het wordt zonder meer een realiteit. Het management en de medewerkers op gebied van marketing, communicatie, sales en business development, in zowel een B-to-B- als een B-to-C-omgeving en vanuit zowel een merken- of productenals een dienstenomgeving moeten zich ervan bewust zijn dat onze samenleving nog visueler zal worden! We staan aan het begin van een visuele evolutie én revolutie. Een sterke en herkenbare visuele identiteit dringt zich op, en wel om volgende redenen.

Cijfers spreken voor zich

Hoeveel ondernemingen hebben hun computers vervangen door een laptop met daarbij een smartphone of een tablet? De digitalisering en de bijbehorende (mobiele) technologische ontwikkelingen hebben het technologische landschap zonder meer herschapen. Mobiliteit heeft én zal alles veranderen en het is precies die mobiliteit die zonder meer een adaptieve visuele identiteit afdwingt. Meer nog, webontwikkelaars nemen meer en meer onze smartphone of onze tablet als vertrekpunt om een website te bouwen (zowel technisch als grafisch), veeleer dan onze laptop of een computer van een groter formaat. Tegelijkertijd glijden we geruisloos in een intergeconnecteerd verhaal, waarbij iedereen met het internet geconnecteerd wordt. In 2015 waren er naar schatting 25 miljard apparaten digitaal met elkaar verbonden. Met andere woorden, ongeveer alles en iedereen is verbonden met het internet. Het maakt onderdeel uit van onze levensstijl, onze manier van denken, onze manier van ‘zijn’. Technologie wordt dagelijks ‘gesocialiseerd’, ingebed in het dagelijkse leven van de mens. De cijfers spreken dan ook voor zich. Als we even in detail naar de volgende cijfers uit een onderzoek door wearesocial.com kijken, is het overduidelijk dat uw visuele identiteit op alle markten thuis moet zijn. In het najaar van 2015 maakte uw doelgroep (klant, consument enzovoort) deel uit van de 3.175 miljard internetgebruikers, de helft van de wereldbevolking. Sociale media werden gebruikt door 2.206 miljard actieve gebruikers, 30% van de wereldbevolking. Er waren 3.734 miljard unieke mobiele gebruikers, meer dan de helft van de wereldbevolking. Tussen augustus 2014 en augustus 2015 kreeg WhatsApp er 300 miljoen nieuwe gebruikers bij. Pinterest telde 70 miljoen actieve gebruikers en Twitter 560 miljoen actieve gebruikers. Facebook had 1 miljard actieve gebruikers overschreden (zes nieuwe profielen per seconde) en begin 2016 had Instagram samen met Google+ 400 miljoen actieve gebruikers. Het LinkedIn-netwerk tikte af op 240 miljoen actieve gebruikers.

Technologische revoluties

Het zal wellicht geen tien jaar meer duren of de implementatie van het allesomvattende, mobiele en intergeconnecteerde verhaal zal ervoor zorgen dat we in een ‘interface’ samenleving terechtkomen. Dat onafwendbare gevolg van het ‘internet of things’ zal zijn intrede doen. Ook al beseffen veel ondernemingen en organisaties de absolute meerwaarde van technologie, vaak weten ze niet hoe ze die het best kunnen implementeren. Uit divers onderzoek is meermaals gebleken dat kleine en middelgrote ondernemingen bevestigen dat hun technologische pijnpunten de laatste drie jaren zijn toegenomen, en dat termen zoals ‘business intelligence’, ‘remote managed services’ en marketingautomatisering hen bekend klinken, maar dat ze er geen duidelijk beeld van hebben. In elk communicatienetwerk of -ecosysteem zal men dergelijke termen moeten gaan visualiseren, en de producten en diensten die onder die diensten schuil gaan, in beeld brengen. Dat is des te meer zo omdat de snelheid waarmee visuele communicatie zich op onze bestaande en nieuwe interfaces zal manifesteren, zal toenemen. Iedereen zal met de elkaar snel opvolgende evoluties moeten leren omgaan, leren hoe te participeren aan én te reageren op internetsnelheid. Volgens mediawax.be is het internet momenteel gemiddeld 35 keer trager dan de snelheid van het licht, terwijl ze in theorie gelijk aan elkaar zouden kunnen zijn. Providers zoals Telenet zullen ook de komende jaren fors investeren in de uitbreiding van hun netwerk om de bandbreedte van 600 megahertz (MHz) naar 1 gigahertz (GHz) te brengen. Zo kunnen ze de beste digitale ervaring kunnen aanbieden. De mogelijkheden voor video over internet, ‘machine-to-machine’ communicatie, cloud computing en andere toekomstige innovaties worden enorm.

Een sterke visuele identiteit geeft zuurstof aan de geloofwaardigheid van een onderneming of een organisatie, versterkt de interne en de externe betrokkenheid, en geeft een enorme meerwaarde op het gebied van merkbeleving en interactie. Een beeld wordt 60.000 keer sneller ‘gelezen’ dan een tekst. Een sterke visuele identiteit geeft u dus meteen een flinke voorsprong, zeker in een context van technologische ontwikkeling.

Meer info, contacteer christoph.ruys@iconsandkings.be