Tijd voor een Visual Audit?

Is je DNA reeds vertaald in een visuele strategie? Merken de ‘screenagers’ je product wel op? Is je merk klaar voor een selfie? Al eens geproefd van mixed reality? Nee? Dan is het hoog tijd voor een Visual Audit!

Een doeltreffende visuele aanpak op creatief, strategisch en technologisch gebied wordt een basisvoorwaarde om met je consument, klant of burger te communiceren!  Onze samenleving wordt iedere dag visueler, maar ondernemingen lopen vaak nog achter de feiten aan. Statistieken rond de toename van foto’s, video’s, gifs of infographics op websites, in blogberichten of op sociale media, tonen maand na maand hoe snel de cijfers evolueren. Het is dit toenemend beeldgebruik in combinatie met nieuwe visuele technologieën die binnen tal van organisataties en ondernemingen een duidelijke nood aan een creatief, operationeel en een strategisch visualiseringskader hoog op de agenda zet.

De Visual Audit van Icons and Kings wil binnen deze krijtlijnen inspireren en oplossingen aanreiken. Zowel op technologisch, strategisch als creatief vlak. Want niet alleen het visualiseren van je DNA is van belang, maar ook de merkstrategie, de merkbeleving en de merkontwikkeling vereisen vandaag een sterke visuele aanpak.

De Visual Audit richt zich tot het management en de medewerkers op het gebied van marketing, communicatie, sales en business development, zowel in een B-to-B als B-to-C omgeving en zowel vanuit een merken, producten- als dienstenomgeving. Binnen deze Visual Audit staat dus niet alleen uw onderneming, maar ook uw productgamma, sector en marktoriëntatie centraal.

Contacteer ons voor meer informatie via christoph@iconsandkings.com!

Icons and Kings Liquid Content

Visual marketeer, klaar voor ‘liquid content’?

De verschillende schermen die we dagelijks gebruiken, geven visual marketeers de mogelijkheid om op een niet-lineaire manier verhalen te vertellen. We gaan niet langer iedere avond voor ons televisiescherm of onze tablet zitten. De ontwikkeling van visuele non-lineaire storytelling is bovenal een verhaal zonder opeenvolgende vertelling. Ofwel, het vormt een ontwrichte of verstoorde keten van gebeurtenissen in zin van tijd en logica, dat niet meer aan bepaalde schermen gekoppeld is, maar eigenlijk overal kan opduiken.

De originele verhaalvorm met het begin-midden-eind ontbreekt deels of volledig waardoor we het verhaal gefragmenteerd beleven. Hierdoor kan elk stukje van het verhaal op een willekeurig moment en op een willekeurige drager (of sociaal medium) beleefd worden en draagt het bij aan het verhaal dat de consument zelf samenstelt.

Liquid Content 2020

Natuurlijk is het volledige verhaal van een merk, een dienst of product nog altijd van immens belang. Dat is altijd zo geweest en zal ook altijd zo blijven. Maar nu we te maken hebben met een veranderde media- en vooral beeldconsumptie, komt de nadruk meer te liggen op visuele content die levensvatbaar is en autonoom kan leven, wat ook de drager is. Of zoals Coca Cola het noemt in het sterke ‘Liquid Content 2020 Campaign’ filmpje, het gaat om content excellence die leidt tot de ontwikkeling van ‘vloeibare’ en ‘gelinkte’ content. Met andere woorden, Coca Cola zal voor zijn storytelling vooral gaan inzetten op de ontwikkeling van visuele content die men niet alleen wil delen, maar waaraan de consument ook actief aan wil meewerken.

Non-lineaire visual storytelling

Vanwege het feit dat wij als consumenten tegenwoordig zo ontzettend veel manieren hanteren voor de consumptie van visuele content, is het voor merken steeds belangrijker om visuele content te creëren die volledig op zichzelf kan staan. Ook als ze een onderdeel vormen van een groter geheel. Dat is immers het resultaat van die weinig lineaire wijze waarop wij momenteel al media gaan gebruiken. En een sterk wapen om daarmee om te gaan is non-lineaire storytelling. Een goed voorbeeld daarvan is nog altijd het Untitled Jersey City Project, een Audi-campagne. Deze campagne bestaat uit acht filmpjes met gelinkte cliffhangers, die desondanks zo gemaakt zijn dat ze ook in een non-lineaire wijze bekeken kunnen worden.

Het grote voordeel van deze non-lineaire visual storytelling is dat consumenten emotioneel meer betrokken raken bij een verhaal als zij daar zelf invloed op kunnen uitoefenen. Vandaar ook dat Coca Cola zo sterk inzet op het maken van dermate aantrekkelijke visuele content, dat de gebruiker daarvan het zelf wil delen. Hierdoor ontstaat er voor de consumenten namelijk een verhaal dat zij zelf schrijven. Wat dat betreft, is de grootste uitdaging voor visual marketeers misschien de visuele content strak te regiseren en tegelijkertijd durven los te laten, zelfstandig te laten evolueren tot wat het wordt met behulp van je eigen klant of consument.

Interesse hoe je ‘liquid content’ in je eigen organisatie kan implementeren? Contacteer christoph@iconsandkings.com voor een brainstorm!

Plug in op het visuele netwerk!

Smart cities, smart homes, het ‘Internet of things’… Het zijn wellicht geen nieuwe of vreemde begrippen meer. Maar wat betekent het voor ons, en meer specifiek wat betekent het in onze technologische netwerkmaatschappij op het gebied van visualisering. Hoe zal de manier waarop visuele impulsen via technologische netwerken ons leven en werk beïnvloeden? En wat betekent het voor alle organisaties en ondernemingen die hun diensten, merken en producten onder de aandacht van de burger, klant of consument willen brengen?

Vandaag is het relatief eenvoudig. We hebben smartphones, tablets, computers, beamers, spelconsoles, printers, lampen, tvschermermen… Maar wat als deze hardware aangevuld wordt en dankzij – of omwille van – het steeds evoluerende ‘internet of things’ vervangen wordt door hardware die we tot vandaag niet herkennen of gebruiken als een communicatiemiddel? Wanneer de spiegel, de ijskast of de werktafel gestuurd wordt door sensoren die niet alleen op ieder moment van de dag visuele informatie kunnen tonen, maar ook ons, als gebruiker, gaan lezen en interpreteren, zodat we zelf een onderdeel worden van de infrastructuur van ons eigen ‘visuele netwerk’.

De rol van technologie

Vandaar de titel van mijn recente boek, ‘Het visuele netwerk’ en niet bijvoorbeeld, ‘Over een nieuwe visuele cultuur’. Jan Baetens, verbonden aan de opleiding Culturele Studies van de KU Leuven, waar hij vooral onderzoek verricht naar het probleem van visuele narrativiteit, dikwijls in ‘kleine’ genres zoals de de graphic novel en de fotoroman gaf naar aanleiding van dit boek ook aan waarom. “De term ‘visuele cultuur’ (impliciet te lezen als: ‘niet-verbale’ cultuur) is problematisch. Ten eerste omdat verbale cultuur sinds de uitvinding van drukpers en alfabetisering ook ‘visueel’ (te lezen als: niet langer oraal, gesproken) is geworden; ten tweede omdat elk visueel medium in feite een cluster van zintuigen en dus mediale praktijken impliceert (we ‘zien’ niet alleen een tekst, we ‘horen’ die ook, en als we kleuren ‘zien’ ‘voelen’ we daar ook iets bij). Eerder dan de toekomst te zien in het licht van de tegenstelling verbaal/visueel, denk ik dat we moeten nadenken over de mate waarin media ‘genetwerkt’ zullen functioneren. Technologie speelt hierbij een cruciale rol en kan ons ook doen nadenken over de breedte en diepte van dit netwerk. Het gaat immers niet om de vraag of visuele cultuur al of niet in interactie komt met niet-visuele culturen (dat is voor mij een uitgemaakte zaak), maar op welke manier tekens, machines en mensen samen een ‘cultuur’ gaan vormen (en ook dit is voor mij een uitgemaakte zaak, want een ‘medium’ is een ‘culturele pratkijk’ en in die praktijk zijn dingen, mensen en machines interagerende dimensies).”

Visuele impulsen

Met andere woorden, hoe zal technologie een netwerk creëren waarbij er niet alleen meer en meer visuele impulsen onze richting uitkomen, maar waar er ook meer en meer hardware zal zijn die via visuele dimensies nog meer tot communicatie en interactie met de burger en potentiële consument zal leiden? Apparaten en voorwerpen in onze dagelijkse omgeving zullen chips en sensoren bevatten waarmee ze verbonden zijn met netwerken en het internet. Door onder meer de globalisering zal het aantal mensen die verbonden raken met het internet toenemen, en zal dus ook het aantal onderlingen netwerkverbindingen toenemen. Waar we nu dus nog vooral geconnecteerd zijn via computers, tablets en smart phones, zullen er meer en meer sensorgerichte producten ontwikkeld worden die op termijn een eigen ‘situational awareness’ zullen ontwikkelen en op basis daarvan handelen. Momenteel zijn we nog niet zover, maar dat het op ons afkomt zal in de loop van de volgende jaren duidelijk worden. Spreken we daarbij over revoluties? Misschien. In enkele gevallen. Eerder gaat het over evoluties binnen een organische visualisering van de maatschappij waar we ons als onderneming of organisatie maar best bewust van zijn. Het visuele netwerk zal ons tenslotte zowel diensten als producten aanbieden, en wie zich als organisatie of onderneming niet stevig visueel positioneert, zal het op termijn moeilijk krijgen om diensten en producten bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Meer informatie? www.hetvisuelenetwerk.be of christoph@iconsandkings.com

Visuele trends. Ingrediënten voor morgen!

Waar in de lage landen relatief weinig op gefocust wordt, is het belang van visuele trends. We hebben tal van trendwatchers, hier en daar ook kleurexperten. Toch kan het belang van visuele trends als een bijzonder dominante onderstroom binnen onze visuele samenleving amper onderschat worden.

Visuele trends zijn er trouwens altijd al geweest en zullen er altijd zijn. De DNA-molecule van nieuwe visuele trends bestaat dan ook uit twee strengen, de oude en de nieuwe media, elk met hun eigen beeldmerites, maar vandaag ingekapseld in het transmediale karakter van de context (of het medium) waarin visuele trends al dan niet bewust worden ingezet.

Evolutieproces

Een visuele trend kan volgens mij dus het best vergeleken worden met een levend organisme. Een bepaalde visuele trend ontstaat uit een evolutieproces (vaak is dat het ‘no invention without imitation’-principe), dat zich als een organisme ontwikkelt in creatieve microgemeenschappen (art directors, vormgevers, fotografen …), vervolgens groeit en volwassen wordt, bloeit en zich vandaag hoofdzakelijk voortplant via online media, en ten slotte afsterft. Nieuwe trends ontstaan, oude trends verdwijnen, zij het nooit definitief. Uiteraard is dit sectorgebonden. In een mode- of lifestyleomgeving leeft er per definitie meer interesse voor visuele ontwikkelingen dan in pakweg de financiële sector. Anderzijds kan je niet ontkennen dat de financiële sector deels ten gevolge van de financiële crisis momenteel ook een andere beeldtaal hanteert en dat sommige banken vooral komaf hebben gemaakt met het louter zakelijke en afstandelijke visuele aspect dat in het DNA van grootbanken zat ingebakken. Tegelijk zijn zowel de modewereld als de bankwereld economisch gestuurde omgevingen waarin visuele trends veelal de meeste zuurstof vinden. Al moet in het geval van grootbanken toch gesteld worden dat hun visuele communciatie onderling sterk inwisselbaar is. Denken vanuit visuele trends binnen financiële marketing zou dus ongetwijfeld tot een sterker visueel profiel leiden.

Tip! Bekijk ook even ons inspiratieplatform Visual Trends Now

A SMALL HISTORY LESSON…

10,000 B.C. — Geoglyphs appear; this artwork features designs etched into the earth’s landscape, best viewed from vantage points above.

3,000 B.C. — Ideograms, or symbols that repesent a thought or idea, are created; Heiroglyphics, possibly the oldest form of writing, told stories with a combination of symbols and pictures.

2,000 B.C. — The alphabet — a common set of letters that correspond to sounds — changes the speed and quality of communication. Books, texts and manuscripts can now be written, shared and produced in quantity; different visual writing styles, including varied fonts and sizes, now convey feeling and give more meaning to written words.

80 A.D. — World-traveling merchants developed rudimentary advertising with images to attract buyers and sell their goods.

Late 1700s — The invention of charts and graphs allows data and ideas to be grouped and communicated with visual representations.

1835 — Posters and photography encourage the beginning of commercial advertising.

Mid-1800s — The invention of billboards leads to a market for brand advertising.

1928 — The first televisions are installed in private U.S. homes; “television sets” becomes a common household item in late 1940s, bringing outside images and ideas through film, art and news into the average home.

1960s – 80s — Invention of the computer paves the way for the growth of digital graphic design, digital photography, website design and social media.

Today — Low-cost, portable “super” technology gives users the instant ability to capture, create and share images. This makes visual communication even more common, especially through online communications.

 

 

fe4f15593ac42c92448e76e88c4b3124

Ready to use visual marketing tools!

Visual marketing is a primary source for customer engagement in the modern age. A necessary component for competing online, visual content is the best way to distinguish yourself from the crowd. The question is, how do you make your content the best when so many others are pushing to do the same thing?

Quality and consistency are key: If you don’t put the work in, and fight to be seen, you won’t be. Marketers understand this, and put in many hours behind the scenes to make magic happen. But having the right visual marketing tools up your sleeve — for image creation and optimization and editing, free-image sources and image monetization — can really help.

IMAGE-CREATION TOOLS

Canva  A product whose best-known evangelist is marketing legend Guy Kawasaki, Canva is a simple but incredibly effective design tool. Create various styles and types of graphics with a few clicks of your mouse. Best of all, it is free and you don’t have to download anything to use it. This is the best known tool on this list, and one that you have to try for yourself.

PicMonkey – Not well versed in Photoshop? You can get the same effects using PicMonkey, a fantastic online picture-editing software. Edit the photo, touch up the image, add filters, add it to designs or create a collage. You have dozens of features at your fingertips. PicMonkey even has a huge collection of fonts to use, so you can do it all in one place.

Loupe – Shape collages are a great visual tool. With Loupe, you can show off hundreds of images that relate to your brand, campaign or event in a dynamic way. Imagine showing off the photos you took at a recent conference in an interactive heart that allows users to see everything by skimming over it. You can also make cards, or an image-search game. All it takes is a bit of creativity to make this tool really work for you.

DataHero – Thinking of creating a case study or presentation? Don’t forget the visuals! Data is much more enticing if it is being presented in an easily digestible way. People like to see the numbers, not read them. Charts and graphs are the key, and DataHero lets you make them easily. Take your cloud or spreadsheets and convert them into stunning visuals that are fully customizable. You can create and share unlimited charts for free, or take advantage of their premium features.

Evernote Skitch – Everyone has heard of Evernote, the data snippet tool. But not everyone has used some of its additional services, such as the awesome Evernote Skitch. With Skitch, you can annotate and sketch out ideas, points and facts on anything. It connects things visually, and encourages visual forms of communication on an Internet which is becoming increasingly reliant on format. The point is to use fewer words, and instead show what you want to get across.

OPTIMIZATION AND EDITING TOOLS

JPEGmini – Sometimes you need to shrink an image, but you don’t want to compromise the quality of the original. While graphic designers may be well versed in this skill, laymen won’t be. And, even if they are, they may appreciate a more simple means of doing it. JPEGmini, a service offered by Beamr, condenses your photos into high-quality, smaller versions. You can reduce the size by up to 80 percent without losing visual integrity.

Social Media Resizer – Different social media sites have different image-size requirements. Chasing them down, then editing them in different formats through an editor is incredibly annoying. Social Media Resizer lets you automatically create different sizes for different platforms within minutes. It will seriously cut down on your profile-building time, and let you change all of your accounts with a new image, fast, with no hassle.

FREE IMAGE SOURCES

IM Creator Free – Need a quick but attractive and functional website or landing page? IM Creator Free will help you create one, using a fluid all-in-one process that doesn’t involve a lot of fuss. Just choose your template, customize, and publish. Check out different categories that best fit your needs. This tool even has a fully branded option with its pro white-label accounts. So, even if you need a professional grade site, IM Creator Free has you covered.

There are many more sources of free images listed here. Also, Webhosting Geeks offers a good tutorial on which images you can use and how to credit them properly.

BONUS: IMAGE-MONETIZATION STRATEGIES

Imonomy – Advertising strategy is a big part of brand awareness, and a key element to a visual marketer’s job. With Imonomy, you can create stylish and effective in-image ads. It has options for both those who have their own images to monetize, and those that need images to use. Imonomy also has an image-recognition program that will run based on your already monetized images in order to find others that may work for you. It is simple and has a huge impact. What more could you ask for?

There are other ways to monetize your images to turn your visual marketing into an extra stream of income. One of the more interesting ones is joining an affiliate program and selling your images as prints. This site seems to offer that option (There’s an option to print your custom image which is where you could bring your visitors to).

CONCLUSION

Visual marketing tools are a must-have if you want to get through to your target audience, or to grow your brand awareness. These were some of the very best out there on the web, many of them free.

Vijf tips voor een visueel 2017!

Vijf tips voor een visueel 2017? Het kunnen er zonder twijfel veel meer zijn. Alleen, het gaat me hier niet zozeer over wat we in beeld zullen te zien krijgen, maar eerder hoe we met ‘een visueel 2017’ als onderneming of organisatie moeten omgaan. Kortom, vijf tips voor een beter leven!

Verwen je hersenen (en die van je klanten)! De uitgesproken keuze om een sterke visuele identiteit uit te bouwen, heeft niet alleen te maken met technologie of marketing, maar ook met de manier waarop onze hersenen functioneren. Met een gemiddelde aandacht van luttele seconden, het verwerken van visuele aanwijzingen in een kwart seconde en het 60 000 keer sneller verwerken van visuele content tegenover tekstuele content, hunkeren onze hersenen naar visuele content. Verwen je klanten dus met weloverwogen visuele prikkels.

Zorg dat je visualiseringsstrategie de brug slaat tussen kwalitatieve content en een kwalitatieve context. Beelden veren op bij de gratie van de context waarin ze getoond worden. Al te vaak gaan we uit van de ‘kracht’ van het beeld, maar dat beeld werd de laatste 180 jaar nooit zonder een afgelijnde context begrepen! Hou daar rekening mee.

Verwerf een sterke positie binnen het visuele netwerk! Technologische en visuele ontwikkelingen zijn een onafscheidelijk duo geworden! Alles wordt visueler en de consument van morgen trappelt om te kunnen anticiperen. Wie als marketeer of communicatiedeskundige zijn organisatie of onderneming wil positioneren, stemt best de visuele creativiteit af op specifieke technologische toepassingen, gebaseerd op degelijke data en bijhorende analyse. Enkel dan zal de consument je een plaats gunnen in het visuele netwerk!

Weet dat een DNA-molecule van een visuele trend bestaat uit twee strengen, de oude en de nieuwe media. Elk met hun eigen beeldmerites. Het is precies daarom dat een vrijblijvende visuele identiteit zich vaak moeilijk kan handhaven in onze overgevisualiseerde samenleving. Want meer dan andere trends zijn visuele trends vaak al zichtbaar en behoren ze in veel gevallen al tot de ‘visuele ingrediënten’ van je doelgroep. Met andere woorden, de doelgroep begint je merk ‘te porren’ in plaats van andersom. Voor je het beseft, is je beeldtaal verouderd.

Hoog tijd voor een Visual Media Manager? Vandaag geen overbodige functie. M/V bewaakt je visuele identiteit, stuurt bij en zorgt voor een visueel creatieve dynamiek! Precies wat we nodig hebben in 2017!

Icons and Kings wenst je een sterk visueel 2017! Wij zijn er klaar voor! Get in touch! christoph@iconsandkings.com

 

 

Het belang van visuele identiteit!

Een organisatie of een onderneming die in de nabije toekomst niet het slachtoffer van de sterk gevisualiseerde samenleving wil worden, kiest er maar beter voor om met haar visuele identiteit aan de slag te gaan, zo niet verdwijnen de organisatie, de onderneming, de diensten of de producten vroeg of laat van de radar. Het klinkt dramatisch, maar het wordt zonder meer een realiteit. Het management en de medewerkers op gebied van marketing, communicatie, sales en business development, in zowel een B-to-B- als een B-to-C-omgeving en vanuit zowel een merken- of productenals een dienstenomgeving moeten zich ervan bewust zijn dat onze samenleving nog visueler zal worden! We staan aan het begin van een visuele evolutie én revolutie. Een sterke en herkenbare visuele identiteit dringt zich op, en wel om volgende redenen.

Cijfers spreken voor zich

Hoeveel ondernemingen hebben hun computers vervangen door een laptop met daarbij een smartphone of een tablet? De digitalisering en de bijbehorende (mobiele) technologische ontwikkelingen hebben het technologische landschap zonder meer herschapen. Mobiliteit heeft én zal alles veranderen en het is precies die mobiliteit die zonder meer een adaptieve visuele identiteit afdwingt. Meer nog, webontwikkelaars nemen meer en meer onze smartphone of onze tablet als vertrekpunt om een website te bouwen (zowel technisch als grafisch), veeleer dan onze laptop of een computer van een groter formaat. Tegelijkertijd glijden we geruisloos in een intergeconnecteerd verhaal, waarbij iedereen met het internet geconnecteerd wordt. In 2015 waren er naar schatting 25 miljard apparaten digitaal met elkaar verbonden. Met andere woorden, ongeveer alles en iedereen is verbonden met het internet. Het maakt onderdeel uit van onze levensstijl, onze manier van denken, onze manier van ‘zijn’. Technologie wordt dagelijks ‘gesocialiseerd’, ingebed in het dagelijkse leven van de mens. De cijfers spreken dan ook voor zich. Als we even in detail naar de volgende cijfers uit een onderzoek door wearesocial.com kijken, is het overduidelijk dat uw visuele identiteit op alle markten thuis moet zijn. In het najaar van 2015 maakte uw doelgroep (klant, consument enzovoort) deel uit van de 3.175 miljard internetgebruikers, de helft van de wereldbevolking. Sociale media werden gebruikt door 2.206 miljard actieve gebruikers, 30% van de wereldbevolking. Er waren 3.734 miljard unieke mobiele gebruikers, meer dan de helft van de wereldbevolking. Tussen augustus 2014 en augustus 2015 kreeg WhatsApp er 300 miljoen nieuwe gebruikers bij. Pinterest telde 70 miljoen actieve gebruikers en Twitter 560 miljoen actieve gebruikers. Facebook had 1 miljard actieve gebruikers overschreden (zes nieuwe profielen per seconde) en begin 2016 had Instagram samen met Google+ 400 miljoen actieve gebruikers. Het LinkedIn-netwerk tikte af op 240 miljoen actieve gebruikers.

Technologische revoluties

Het zal wellicht geen tien jaar meer duren of de implementatie van het allesomvattende, mobiele en intergeconnecteerde verhaal zal ervoor zorgen dat we in een ‘interface’ samenleving terechtkomen. Dat onafwendbare gevolg van het ‘internet of things’ zal zijn intrede doen. Ook al beseffen veel ondernemingen en organisaties de absolute meerwaarde van technologie, vaak weten ze niet hoe ze die het best kunnen implementeren. Uit divers onderzoek is meermaals gebleken dat kleine en middelgrote ondernemingen bevestigen dat hun technologische pijnpunten de laatste drie jaren zijn toegenomen, en dat termen zoals ‘business intelligence’, ‘remote managed services’ en marketingautomatisering hen bekend klinken, maar dat ze er geen duidelijk beeld van hebben. In elk communicatienetwerk of -ecosysteem zal men dergelijke termen moeten gaan visualiseren, en de producten en diensten die onder die diensten schuil gaan, in beeld brengen. Dat is des te meer zo omdat de snelheid waarmee visuele communicatie zich op onze bestaande en nieuwe interfaces zal manifesteren, zal toenemen. Iedereen zal met de elkaar snel opvolgende evoluties moeten leren omgaan, leren hoe te participeren aan én te reageren op internetsnelheid. Volgens mediawax.be is het internet momenteel gemiddeld 35 keer trager dan de snelheid van het licht, terwijl ze in theorie gelijk aan elkaar zouden kunnen zijn. Providers zoals Telenet zullen ook de komende jaren fors investeren in de uitbreiding van hun netwerk om de bandbreedte van 600 megahertz (MHz) naar 1 gigahertz (GHz) te brengen. Zo kunnen ze de beste digitale ervaring kunnen aanbieden. De mogelijkheden voor video over internet, ‘machine-to-machine’ communicatie, cloud computing en andere toekomstige innovaties worden enorm.

Een sterke visuele identiteit geeft zuurstof aan de geloofwaardigheid van een onderneming of een organisatie, versterkt de interne en de externe betrokkenheid, en geeft een enorme meerwaarde op het gebied van merkbeleving en interactie. Een beeld wordt 60.000 keer sneller ‘gelezen’ dan een tekst. Een sterke visuele identiteit geeft u dus meteen een flinke voorsprong, zeker in een context van technologische ontwikkeling.

Lees meer in het volgende uitgave van Ad Rem (http://www.vvzc.be/) of contacteer Christoph Ruys, christoph@iconsandkings.com

PRINT ADS – THROWBACK WEEKEND

Print ads can still be the most powerful medium for getting your message across, as these highly innovative print advertising campaigns show. Take a look at these amazing, innovative print ads and we guarantee you’ll be oozing with inspiration. Despite what you can achieve with photoshop, you still need a concept that’s going to stick in people’s minds.

teapots

Ogilvy & Mather are known for creating some of the best print advertisements around the world. This is just another example of their brilliant work. Created for Fevikwik Instant Adhesive, it’s one of a three-part print advertisement series that uses clever illustration and a monochrome colour scheme to its fullest potential.

maderock

Created by DLV BBDO in Milan, Italy, this simple execution works wonders for music magazine Rolling Stone. With a brilliant tag line ‘We are made of rock,’ the brand’s attitudes, product and ethos are effortlessly put across with this print advertisement. Using a signature-like font also showcases the rock star aesthetic.

expedia

This ingenious pad campaign by Ogilvy for travel brand Expedia uses airport IATA codes to great effect. The idea came about after the team noticed a woman walking through Heathrow with the word FUK hanging off her suitcase. With over 9,000 airports around the world, each with its own three-letter code to choose from, the team created a series of prints, using a tagline in the form of passport stamp, which says ‘Find whatever floats your boat’.

 

holes

This hard-hitting print ad campaiging against gun violence comes from advertising and marketing agency Grey New York. The campaign, which features three human targets, including a small baby, calls for an update to the USA’s antiquated gun laws. The ad, commissioned by non-profit organisation States United to Prevent Gun Violence, features the tagline ‘Bullets leave bigger holes than you think’.

print-ads251

When you think of influential print advertising campaigns, WeightWatchers doesn’t really spring to mind. However, after scouring through hundreds of print ads, this is one that really stood out from the bunch. The perfectly made-up lips clashed with the greasy batch of fries makes for quite a stomach-churning effect.Without the excess number of fries, this would probably be semi-enticing but the simple addition really gets the message across. It isn’t telling you to stop this or stop that; it’s telling you to ‘treat yourself better.’ A simple and very personal print ad that works.

facebookprint

Pen giant Sharpie has produced some marvellous print ads over the years and  kept up with design trends galore. Brazilian based agency Draftfcb creates these clever print ads with the tagline ‘One story. Two Points’. In the ad above, the Sharpie is depicting the two sides of the sucess of Facebook. We love the comic book execution. Which side will you believe?

print-ads7

FedEx have had plenty of campaigns in the past but this simple execution of its services really does the job. The use of colour used for the U.S.A. and Brazil against the wall colour ensure this print advert looks realistic yet artistic. The campaign also ensures that the FedEx package is the centre of attention without being too bolshy. Thanks to http://www.creativebloq.com

Haunting GIFs by Adam Pizurny

Digital artist Adam Pizurny creates haunting GIFs of human faces using the 3D rendering software ‘Blender’. From popping like a balloon to opening up a psychedelic world, each of the digitally-rendered faces is then turned into a surreal art piece. Speaking about his creative process, Pizurny says: “I just play with object in 3D, giving it characteristics which it doesn’t have in reality, wondering what happens, until it looks interesting.”

 

adampizurny_gifart-07

adampizurny_gifart-14_feat_George_Redhawk

adampizurny_gifart-05

adampizurny_gifart-03

adampizurny_gifart-06