Berichten

Plug in op het visuele netwerk!

Smart cities, smart homes, het ‘Internet of things’… Het zijn wellicht geen nieuwe of vreemde begrippen meer. Maar wat betekent het voor ons, en meer specifiek wat betekent het in onze technologische netwerkmaatschappij op het gebied van visualisering. Hoe zal de manier waarop visuele impulsen via technologische netwerken ons leven en werk beïnvloeden? En wat betekent het voor alle organisaties en ondernemingen die hun diensten, merken en producten onder de aandacht van de burger, klant of consument willen brengen?

Vandaag is het relatief eenvoudig. We hebben smartphones, tablets, computers, beamers, spelconsoles, printers, lampen, tvschermermen… Maar wat als deze hardware aangevuld wordt en dankzij – of omwille van – het steeds evoluerende ‘internet of things’ vervangen wordt door hardware die we tot vandaag niet herkennen of gebruiken als een communicatiemiddel? Wanneer de spiegel, de ijskast of de werktafel gestuurd wordt door sensoren die niet alleen op ieder moment van de dag visuele informatie kunnen tonen, maar ook ons, als gebruiker, gaan lezen en interpreteren, zodat we zelf een onderdeel worden van de infrastructuur van ons eigen ‘visuele netwerk’.

De rol van technologie

Vandaar de titel van mijn recente boek, ‘Het visuele netwerk’ en niet bijvoorbeeld, ‘Over een nieuwe visuele cultuur’. Jan Baetens, verbonden aan de opleiding Culturele Studies van de KU Leuven, waar hij vooral onderzoek verricht naar het probleem van visuele narrativiteit, dikwijls in ‘kleine’ genres zoals de de graphic novel en de fotoroman gaf naar aanleiding van dit boek ook aan waarom. “De term ‘visuele cultuur’ (impliciet te lezen als: ‘niet-verbale’ cultuur) is problematisch. Ten eerste omdat verbale cultuur sinds de uitvinding van drukpers en alfabetisering ook ‘visueel’ (te lezen als: niet langer oraal, gesproken) is geworden; ten tweede omdat elk visueel medium in feite een cluster van zintuigen en dus mediale praktijken impliceert (we ‘zien’ niet alleen een tekst, we ‘horen’ die ook, en als we kleuren ‘zien’ ‘voelen’ we daar ook iets bij). Eerder dan de toekomst te zien in het licht van de tegenstelling verbaal/visueel, denk ik dat we moeten nadenken over de mate waarin media ‘genetwerkt’ zullen functioneren. Technologie speelt hierbij een cruciale rol en kan ons ook doen nadenken over de breedte en diepte van dit netwerk. Het gaat immers niet om de vraag of visuele cultuur al of niet in interactie komt met niet-visuele culturen (dat is voor mij een uitgemaakte zaak), maar op welke manier tekens, machines en mensen samen een ‘cultuur’ gaan vormen (en ook dit is voor mij een uitgemaakte zaak, want een ‘medium’ is een ‘culturele pratkijk’ en in die praktijk zijn dingen, mensen en machines interagerende dimensies).”

Visuele impulsen

Met andere woorden, hoe zal technologie een netwerk creëren waarbij er niet alleen meer en meer visuele impulsen onze richting uitkomen, maar waar er ook meer en meer hardware zal zijn die via visuele dimensies nog meer tot communicatie en interactie met de burger en potentiële consument zal leiden? Apparaten en voorwerpen in onze dagelijkse omgeving zullen chips en sensoren bevatten waarmee ze verbonden zijn met netwerken en het internet. Door onder meer de globalisering zal het aantal mensen die verbonden raken met het internet toenemen, en zal dus ook het aantal onderlingen netwerkverbindingen toenemen. Waar we nu dus nog vooral geconnecteerd zijn via computers, tablets en smart phones, zullen er meer en meer sensorgerichte producten ontwikkeld worden die op termijn een eigen ‘situational awareness’ zullen ontwikkelen en op basis daarvan handelen. Momenteel zijn we nog niet zover, maar dat het op ons afkomt zal in de loop van de volgende jaren duidelijk worden. Spreken we daarbij over revoluties? Misschien. In enkele gevallen. Eerder gaat het over evoluties binnen een organische visualisering van de maatschappij waar we ons als onderneming of organisatie maar best bewust van zijn. Het visuele netwerk zal ons tenslotte zowel diensten als producten aanbieden, en wie zich als organisatie of onderneming niet stevig visueel positioneert, zal het op termijn moeilijk krijgen om diensten en producten bij de doelgroep onder de aandacht te brengen.

Meer informatie? Contacteer christoph.ruys@iconsandkings.be

Het belang van visuele identiteit!

Een organisatie of een onderneming die in de nabije toekomst niet het slachtoffer van de sterk gevisualiseerde samenleving wil worden, kiest er maar beter voor om met haar visuele identiteit aan de slag te gaan, zo niet verdwijnen de organisatie, de onderneming, de diensten of de producten vroeg of laat van de radar. Het klinkt dramatisch, maar het wordt zonder meer een realiteit. Het management en de medewerkers op gebied van marketing, communicatie, sales en business development, in zowel een B-to-B- als een B-to-C-omgeving en vanuit zowel een merken- of productenals een dienstenomgeving moeten zich ervan bewust zijn dat onze samenleving nog visueler zal worden! We staan aan het begin van een visuele evolutie én revolutie. Een sterke en herkenbare visuele identiteit dringt zich op, en wel om volgende redenen.

Cijfers spreken voor zich

Hoeveel ondernemingen hebben hun computers vervangen door een laptop met daarbij een smartphone of een tablet? De digitalisering en de bijbehorende (mobiele) technologische ontwikkelingen hebben het technologische landschap zonder meer herschapen. Mobiliteit heeft én zal alles veranderen en het is precies die mobiliteit die zonder meer een adaptieve visuele identiteit afdwingt. Meer nog, webontwikkelaars nemen meer en meer onze smartphone of onze tablet als vertrekpunt om een website te bouwen (zowel technisch als grafisch), veeleer dan onze laptop of een computer van een groter formaat. Tegelijkertijd glijden we geruisloos in een intergeconnecteerd verhaal, waarbij iedereen met het internet geconnecteerd wordt. In 2015 waren er naar schatting 25 miljard apparaten digitaal met elkaar verbonden. Met andere woorden, ongeveer alles en iedereen is verbonden met het internet. Het maakt onderdeel uit van onze levensstijl, onze manier van denken, onze manier van ‘zijn’. Technologie wordt dagelijks ‘gesocialiseerd’, ingebed in het dagelijkse leven van de mens. De cijfers spreken dan ook voor zich. Als we even in detail naar de volgende cijfers uit een onderzoek door wearesocial.com kijken, is het overduidelijk dat uw visuele identiteit op alle markten thuis moet zijn. In het najaar van 2015 maakte uw doelgroep (klant, consument enzovoort) deel uit van de 3.175 miljard internetgebruikers, de helft van de wereldbevolking. Sociale media werden gebruikt door 2.206 miljard actieve gebruikers, 30% van de wereldbevolking. Er waren 3.734 miljard unieke mobiele gebruikers, meer dan de helft van de wereldbevolking. Tussen augustus 2014 en augustus 2015 kreeg WhatsApp er 300 miljoen nieuwe gebruikers bij. Pinterest telde 70 miljoen actieve gebruikers en Twitter 560 miljoen actieve gebruikers. Facebook had 1 miljard actieve gebruikers overschreden (zes nieuwe profielen per seconde) en begin 2016 had Instagram samen met Google+ 400 miljoen actieve gebruikers. Het LinkedIn-netwerk tikte af op 240 miljoen actieve gebruikers.

Technologische revoluties

Het zal wellicht geen tien jaar meer duren of de implementatie van het allesomvattende, mobiele en intergeconnecteerde verhaal zal ervoor zorgen dat we in een ‘interface’ samenleving terechtkomen. Dat onafwendbare gevolg van het ‘internet of things’ zal zijn intrede doen. Ook al beseffen veel ondernemingen en organisaties de absolute meerwaarde van technologie, vaak weten ze niet hoe ze die het best kunnen implementeren. Uit divers onderzoek is meermaals gebleken dat kleine en middelgrote ondernemingen bevestigen dat hun technologische pijnpunten de laatste drie jaren zijn toegenomen, en dat termen zoals ‘business intelligence’, ‘remote managed services’ en marketingautomatisering hen bekend klinken, maar dat ze er geen duidelijk beeld van hebben. In elk communicatienetwerk of -ecosysteem zal men dergelijke termen moeten gaan visualiseren, en de producten en diensten die onder die diensten schuil gaan, in beeld brengen. Dat is des te meer zo omdat de snelheid waarmee visuele communicatie zich op onze bestaande en nieuwe interfaces zal manifesteren, zal toenemen. Iedereen zal met de elkaar snel opvolgende evoluties moeten leren omgaan, leren hoe te participeren aan én te reageren op internetsnelheid. Volgens mediawax.be is het internet momenteel gemiddeld 35 keer trager dan de snelheid van het licht, terwijl ze in theorie gelijk aan elkaar zouden kunnen zijn. Providers zoals Telenet zullen ook de komende jaren fors investeren in de uitbreiding van hun netwerk om de bandbreedte van 600 megahertz (MHz) naar 1 gigahertz (GHz) te brengen. Zo kunnen ze de beste digitale ervaring kunnen aanbieden. De mogelijkheden voor video over internet, ‘machine-to-machine’ communicatie, cloud computing en andere toekomstige innovaties worden enorm.

Een sterke visuele identiteit geeft zuurstof aan de geloofwaardigheid van een onderneming of een organisatie, versterkt de interne en de externe betrokkenheid, en geeft een enorme meerwaarde op het gebied van merkbeleving en interactie. Een beeld wordt 60.000 keer sneller ‘gelezen’ dan een tekst. Een sterke visuele identiteit geeft u dus meteen een flinke voorsprong, zeker in een context van technologische ontwikkeling.

Meer info, contacteer christoph.ruys@iconsandkings.be

Huisstijl
management

Ontwikkel je visuele identiteit en kies voor een degelijk huisstijlmanagement. Icons and Kings maakt je wegwijs in de wereld van huisstijlmanagement en stemmen je communicatie af op alle visuele en technologische ontwikkelingen. Als consultant of via onze workshop.

Hoe werkt het?

Via een consultant:

  • Je contacteer ons en signaleert je probleem.
  • We overleggen rond het aantal consultancy uren.
  • We presenteren de oplossing bij jouw op kantoor.
  • We documenteren de oplossing die een aanzet kan zijn voor een stijlgids…
  • Je ontvangt regelmatig een coachinglog: een overzicht van de interventies, de opgebruikte en de resterende coachingtijd.

Via onze workshop:

  • Evaluatie van uw corporate identity en huisstijl.
  • Huisstijlmanagement anno 2016.
  • Huisstijlmanagement binnen de organisatiestructuur en -cultuur.
  • De nieuwe technologie en de impact op je huisstijl.
  • Takenpakket van de huisstijlmanager en de huisstijlcoördinator

Contacteer ons: christoph@iconsandkings.com

Get mobile
(and visual)!

De call to action van je onderneming moet ook mobiel duidelijk zijn. In 2016 zal mobiel meer dan ooit de link zijn tussen offline en online marketing. Hoe kan je daarop inspelen? Welk type visuals werken mobiel en welke impact genereren ze? Contacteerchristoph@iconsandkings.com voor meer informatie!

Visual development voor retail websites

Het Nieuwe Winkelen gebeurt online. Is jouw onderneming er klaar voor en beschikt je website over de juiste visuele tools om de klanten aan te trekken? Wij tonen je alvast de nieuwste technieken en visuele ontwikkelingen. Contacteer christoph@iconsandkings.com voor meer informatie!